Објект: Деловен објект (технички преглед)

Профил: Arcade

Боја: White/Бела (DEC.019)

Производи

- ПВЦ столарија во бела боја изработена со петкоморен профил од серијата Arcade со дебелина од 71 mm, 2 дихтунзи и двојно термо-изолационо застаклување со дебелина од 24 mm. Начини на отворање: Механизам за двојно отворање и фиксно.

- Собни врати во бела и Golden Oak боја со испуна: рамна панелна плоча, комбинација на панелна плоча со стакло или само стакло (транспарентно или декоративно стакло делта), со стандардна рачка во бела боја (изработена со петкоморен профил Arcade со дебелина од 71 mm, 2 дихтунзи).

- Влезни врати во бела боја со испуна стакло, со помошни крила со испуна стакло, со стандарднa рачкa во бела боја (изработенa со петкоморен профил Arcade со дебелина од 71 mm, 2 дихтунзи, двојно термо-изолационо застаклување со дебелина од 24 mm).

TOP