Објект: Станбен објект - куќа

Профил: Prestige

Боја:Pure-White/Бела (Dec.019)

 

Производи

- ПВЦ столарија во бела боја изработена со шесткоморен профил од серијата Prestige со дебелина од 76 mm, 3 дихтунзи и тројно термо-изолационо застаклување со дебелина од 42 mm.
Начини на отворање: Фолксваген механизам, механизам за двојно отворање и фиксно.
Дополнителни компоненти: Декоративно делта стакло, украсни лајсни во бела боја.

- Ролетни со термички кутии и летвици со изолација во бела боја, со каиш за рачно подигање и спуштање, вградени во фасадата.

- Клизачи комарници, роло комарници и фиксни комарници во бела боја.

- Влезна врата со декоративен алуминиумски пресован панел за врата во бела боја и фиксен дел со декоративно делта стакло (изработена со шесткоморен профил Prestige со дебелина од 76 mm, 3 дихтунзи).
Модел: ПА 3204
Брава и рачки: Сигурносна брава KFV која заклучува на пет места, низок алуминиумски праг, стандардна рачка во бела боја.
Дополнителни компоненти: 
Декоративно делта стакло, украсни лајсни во бела боја, тропка лав - сребрена.

- Влезна врата со исполна декоративно делта стакло, во бела боја (изработена со шесткоморен профил Prestige со дебелина од 76 mm, 3 дихтунзи).
Брава и рачки: Сигурносна брава KFV која заклучува на пет места, низок алуминиумски праг, стандардна рачка во бела боја.
Дополнителни компоненти: Декоративно делта стакло.

TOP