Влезните врати се изработуваат со германски профил “Inoutic”
од сериите “Arcade” или “Prestige”

Arcade

Прекрасната аеродинамична Arcade влезна врата се докажа како успешна во изминативе години, нуди современа удобност и безбедност и со своите отклони од 20° и бројни варијанти на декори и бои хармонично се вклопува во многу различни архитектонски стилови.

Технички карактеристики (перформанси):

 • 5-коморна технологија и ширина на крило од 71 mm
 • Топлотна изолација на каса (рамка) до Uf= 1.3 W/m2K
 • 20° – закосување
 • Стабилната конструкција на касата и екстремниот отпор на дисторзија или изобличување (торзиска крутост) се темели на зајакнувањето со челик со дебелина од 2.5 mm
 • Можност за зајакнување на ќошињата со метални спојки за зголемен отпор на дисторзија и стабилност
 • Aлуминиумски термички одвоен праг со висина од 20 mm
 • Овозможува испуна со панел и стакло со дебелина до 45 mm
 • Две додатни гуми за дихтување во делот на прагот и ќошињата за висок отпор на ветер и водонепропустливост
 • Достапно во 40 бои

Prestige

Системот за влезни врати Prestige создава оптимална рамнотежа. Нуди натпросечна топлинска изолација, извонредно висока издржливост и многу стабилна конструкција на рамката.

Технички карактеристики (перформанси):

 • 6-коморна технологија и ширина на крило од 76 mm
 • Топлотна изолација на каса (рамка) до Uf= 1.1 W/m2K
 • 20° – закосување
 • Стабилната конструкција на касата и екстремниот отпор на дисторзија или изобличување (торзиска крутост) се темели на зајакнувањето со челик со дебелина од 2.5 mm
 • Можност за зајакнување на ќошињата со метални спојки за зголемен отпор на дисторзија и стабилност
 • Aлуминиумски термички одвоен праг со висина од 20 mm
 • Овозможува испуна со панел и стакло со дебелина до 45 mm
 • Две додатни гуми за дихтување во делот на прагот и ќошињата за висок отпор на ветер и водонепропустливост
 • Достапно во 40 бои

Боја на профил

Влезните врати стандардно се изработуваат во бела, “Golden OAK”, “Walnut” и “Anthracite” боја, но може да се изработат во било која од понудените 40 бои.

Испуна

Влезните врати можат да бидат изработени со:

 • Декоративен панел

– 3d Inox алуминиумски панели за врата

– Пресовани алуминиумски панели за врата

 • Рамна панелна PVC плоча  и стакло

3D Inox Алуминиумски панели за врата

Одбери модел

Пресовани алуминиумски панели за врата

Одбери модел

Брава и рачки

 • Брава

Сигурносна брава KFV со погон на клуч која заклучува на пет места

 • Рачки

Стандардни рачки

Декоративни рачки

Стандардни рачки

Декоративни рачки

Дополнителни компоненти

Во изработката на термопанот за панелот може да се користи стакло во повеќе бои и шари и истото се користи во сите четири сезони во годината. Исто така може да се користат повеќе видови на украсно (пескарено и орнаментно) стакло.

По Ваша желба во стаклата може да се вградат и украсни лајсни во белазлатна, Golden Oak, Walnut и сребрена боја.

TOP