Влезните врати се изработуваат со германски профил “Inoutic” од сериите “Arcade” или “Prestige”

Arcade

Технички карактеристики (перформанси):

 • 5-коморна технологија и ширина на крило од 71 mm
 • Топлотна изолација на каса (рамка) до Uf = 1.3 W/m2K
 • 20° – закосување
 • Стабилната конструкција на касата и екстремниот отпор на дисторзија или изобличување (торзиска крутост) се темели на зајакнувањето со челик со дебелина од 2.5 mm
 • Можност за зајакнување на ќошињата со метални спојки за зголемен отпор на дисторзија и стабилност
 • Aлуминиумски термички одвоен праг со висина од 20 mm
 • Овозможува испуна со панел и стакло со дебелина до 45 mm
 • Две додатни гуми за дихтување во делот на прагот и ќошињата за висок отпор на ветер и водонепропустливост
 • Достапно во 40 бои

Prestige

Технички карактеристики (перформанси):

 • 6-коморна технологија и ширина на крило од 76 mm
 • Топлотна изолација на каса (рамка) до Uf = 1.1 W/m2K
 • 20° – закосување
 • Стабилната конструкција на касата и екстремниот отпор на дисторзија или изобличување (торзиска крутост) се темели на зајакнувањето со челик со дебелина од 2.5 mm
 • Можност за зајакнување на ќошињата со метални спојки за зголемен отпор на дисторзија и стабилност
 • Aлуминиумски термички одвоен праг со висина од 20 mm
 • Овозможува испуна со панел и стакло со дебелина до 45 mm
 • Две додатни гуми за дихтување во делот на прагот и ќошињата за висок отпор на ветер и водонепропустливост
 • Достапно во 40 бои

Влезните врати стандардно се изработуваат во бела, “Golden OAK” и “Walnut” боја, но може да се изработат во било која од понудените 40 бои

Pure White DEC.019
Golden Oak DEC.110
Walnut DEC.154
Nevada DEC.638
Quartz Grey DEC.068
Red DEC.027
Alux DB 703 DEC.183
Anthracite DEC.072
Anthracite smooth DEC.666
Basalt Grey smooth DEC.628
Black Cherry DEC.111
Brown DEC.012
Cherry Amaretto DEC.656
Cherry Blossom DEC.673
Cherry-Douglas-fir DEC.402
Chocolate Brown DEC.008
Cream White DEC.096
Oak ST-G DEC.115
Graphite Black DEC.921
Green DEC.006
Grey Aluminium DEC.911
Grey DEC.004
Grey smooth DEC.651
Irish Oak DEC.145
Light Grey DEC.907
Macore DEC.144
Mahogany DEC.026
Moor Oak DEC.025
Moss Green DEC.134
Mountain Pine DEC.640
Rustic Cherry DEC.146
Signal Grey smooth DEC.625
Soft Cherry DEC.672
Steel Blue DEC.079
Thorium Grey DEC.649
Tuscany DEC.605
Oregon 4 DEC.623
White Aluminium DEC.925
Winchester XA DEC.109
Wine Red DEC.644

Влезните врати можат да бидат изработени со:

 • Декоративен панел

– 3d Inox алуминиумски панели за врата

– Пресовани алуминиумски панели за врата

 • Рамна панелна PVC плоча  и стакло

Декоративни панели

3D Inox Алуминиумски панели за врата

Инокс 7001
Инокс 7002
Инокс 7061
Инокс 7062
Инокс 7052
Инокс 7051
Инокс 7241 и 7051
Инокс 4171
Инокс 4081
Инокс 7011
Инокс 7231 и 7211
Инокс 7021
Инокс 7231 и 7021
Инокс 7032
Инокс 4066
Инокс 4002
Инокс 7041
Инокс 7042
Инокс 4026
Инокс 7081
Инокс 7286
Инокс 7072
Инокс 4031
Инокс 4176
Инокс 7086
Инокс 7096
Инокс 7101
Инокс 4036
Инокс 4181
Инокс 4151
Инокс 7281
Инокс 4261
Инокс 4260
Инокс 4217
Инокс 4215
Инокс 4227
Инокс 4202
Инокс 4212
Инокс 4207
Инокс 4271
Инокс 4255
Инокс 4256
Инокс 4221
Инокс 4232
Инокс 4267
Инокс 4236
Инокс 4241
Инокс 4275
Инокс 4101
Инокс 4102
Инокс 4100
Инокс 4103
Инокс 4108
Инокс 4295
Инокс 4296
Инокс 4280
Инокс 4290
Инокс 4291
Инокс 4285
Инокс 4250
Повеќе фотографии од Влезни врати со 3D Inox алуминиумски декоративни панели за врата може да најдете тука

Пресовани алуминиумски панели за врата

ПА 2001
ПА 2004
ПА 2008
ПА 2032
ПА 3130
ПА 3132
ПА 2202
ПА 2205
ПА 3906
ПА 2203
ПА 3902
ПА 2206
ПА 2206 и 2845
ПА 3904
ПА 3715
ПА 3716
ПА 3717
ПА 3160
ПА 3162
ПА 3202
ПА 3204
ПА 2435
ПА 2401
ПА 2403
ПА 2402
ПА 3061
ПА 3071
ПА 3000
ПА 3005
ПА 3381
ПА 3012
ПА 3361
ПА 2101
ПА 2102
ПА 2102 и 2881
ПА 2106
ПА 2106 и 2885
ПА 2110
ПА 2111
ПА 2109
ПА 2500
ПА 2506
ПА 2504
ПА 3560
ПА 3392
ПА 3391
ПА 3402
ПА 3540
ПА 2301
ПА 2302
ПА 2304
ПА 2305
ПА 2308
ПА 2307
ПА 3700
ПА 3701
ПА 3703
ПА 3710
ПА 3711
ПА 3830
ПА 3831
ПА 3832
ПА 3840
ПА 3841
ПА 3842
ПА 3890
ПА 3891
ПА 3892
ПА 3530
ПА 3552
ПА 3573
ПА 3572
ПА 3720
ПА 3722
ПА 3763
ПА 3210
ПА 3212
ПА 3213
Повеќе фотографии од Влезни врати со пресовани алуминиумски декоративни панели може да најдете тука

Панелна PVC плоча и стакло

Фотографии од Влезни врати со панелна плоча и стакло може да најдете тука

Брава

Сигурносна брава KFV со погон на клуч која заклучува на пет места

Стандардни рачки

Алуминиум-натур

Кафено-сива

Бела

Декоративни рачки

Долга златна

Долга бронзена

Долга сребрена

Сива

Златна

Сребрена

Бронзена

Тропки

     Класична сребрена

Класична златна

Класична бронзена

Лав златна

Лав бронзена

Лав сребрена

Стакло во боја и украсно стакло

Во изработката на термопанот за панелот може да се користи стакло во повеќе бои и шари и истото се користи во сите четири сезони во годината. Исто така може да се користат повеќе видови на украсно (пескарено и орнаментно) стакло.

Златни години

Стакло во боја

Пунто

Делта

Украсни лајсни

По Ваша желба во стаклата може да се вградат и украсни лајсни во бела, Златна и Golden Oak боја

Pure White DEC.019
Golden Yellow RAL.1004
Golden Oak DEC.110

Модели на дизајн

Модел 1
Модел 2
Модел 3
Модел 4
Модел 5
Модел 6
Модел 7
Модел 8

Декорации за дизајн на панел

Декорација 1
Декорација 2
Декорација 3
Декорација 4
Декорација 5
Декорација 6
Декорација 7
Декорација 8
Декорација 9
Декорација 10
Декорација 11